Werkwijze


Hoe begint en verloopt de logopediebehandeling?
De logopedist maakt een afspraak op basis van de verwijzing van uw arts. Komt u zonder verwijsbrief dan krijgt u eerst een DTL-screening. Aan de hand van de uitkomsten van het kennismakingsgesprek en eerste onderzoek stelt de logopedist met u een vervolgplan op en bespreekt deze zoals omschreven in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u een behandelovereenkomst gesloten.

U krijgt een indicatie over de duur van de totale behandeling. Tussentijds of aan het eind van de behandeling bekijkt de logopedist met u of het verwachte resultaat bereikt is. Wij vragen uw toestemming om uw arts en andere betrokkenen hierover te informeren. Al het mogelijke zal worden gedaan om bij afwezigheid van de behandelend logopedist bijvoorbeeld door nascholing, de behandeling te continueren door een waarnemer.

Aan het eind van de behandeling wordt het eindresultaat en het verloop van de behandeling met u besproken. Ook wordt uw mening gevraagd middels een enquete. Uw inzet is vrijwillig en uw reacties worden anoniem verwerkt. Door deze digitale vragenlijst in te vullen draagt u bij aan het verbeteren van de zorg zoals die door onze praktijk wordt gegeven en voldoen wij aan de eisen die verschillende zorgverzekeraars aan ons stellen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de vragenlijst van CTO-Logo wilt invullen. U ontvangt deze vragenlijst automatisch aan het eind van de behandeling via uw mail wanneer u daar toestemming voor heeft verleend.

Hoelang duurt een logopediebehandeling?
Een logopediebehandeling duurt ongeveer 30 minuten. Een behandeling prelogopedie duurt ongeveer 60 minuten. Logopediepraktijk Elden werkt volgens vaste afspraken.

Wat gebeurt er tijdens een logopediebehandeling?
Bij de behandeling van kinderen is er overleg of ouders daar wel of niet bij zijn. Er wordt geoefend en de logopedist geeft advies en informatie. Aan het eind van de behandeling bespreekt de logopedist wat er is geoefend en wat thuis verder zou kunnen worden gedaan. Denkt u meer tijd nodig te hebben om te praten over de behandeling? Geeft u dit van te voren aan dan plannen we dat.

Werkt de logopedist samen met school en huisarts?
Ja. Het kan in het belang van de behandeling wenselijk of noodzakelijk zijn, dat de logopedist contact opneemt met bijvoorbeeld de school van uw kind of met een behandelend specialist. Uiteraard informeren wij u daarover altijd.

Hoe zegt u een afspraak af?
Wij plannen tijd in voor uw behandeling. Kunt u niet komen? Dan moet u 24 uur van tevoren afzeggen. Wordt een behandeling niet afgezegd, dan krijgt u 75 procent van het tarief rechtstreeks in rekening gebracht. 

Wat kost logopedie?

Zowel voor kinderen als voor volwassenen zit logopedie in de basisverzekering. Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling. Wel betalen volwassenen een deel van de behandeling zelf via het eigen risico. Voor 2018 geldt voor iedere verzekerde vanaf 18 jaar een verplichte eigen bijdrag. Hoe de vergoeding gaat, kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar in 2018 met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden zijn op te vragen bij uw logopedist. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Waar kan ik meer lezen over logopedie?
Kijkt u eens hier. Op de website kind en taal kunt u nagaan of u bij de logopedist aan het juiste adres bent. Ook de film Dankzij de logopedist geeft u veel informatie over het werk van de logopedist.

Waar kan ik meer lezen over preverbale logopedie?
Preverbale logopedie is één van de specialiteiten van Logopediepraktijk Elden. Wij informeren en adviseren u graag. Kijkt u ook eens op www.prelogopedie.nl

Bent u ontevreden over een behandeling?  Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als zij niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit? Dan is er een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Logopediepraktijk Elden is daarvoor aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In de praktijk kunt u hierover informatie opvragen.