Logopedisten


Bij Logopediepraktijk Elden werken twee logopedisten: Mirjam van den Berg en Jiska Lievers. Naast een algemene behandelingsbevoegdheid heeft ieder een specialisme.

 

LogopedistenMirjam van den Berg is gespecialiseerd als preverbaal logopedist. Zij behandelt kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met eet- en drinkproblemen. Daarbij horen ook problemen in de beginnende communciatie. Mirjam behandelt deze doelgroep in hun thuissituatie vanuit de locatie in Velp. Deze specialisatie wordt preverbale logopedie genoemd.

Jiska Lievers is logopedist en richt zich vanuit de locatie in Arnhem op de behandeling van jonge kinderen vanaf 2 jaar met spraak en taalproblemen die naar de praktijk komen voor behandeling en onderzoek. Daarnaast behandelt zij leesproblemen die gerelateerd zijn aan spraak-taalproblemen. Ook articulatie-, stem- en ademproblemen bij volwassenen en oudere kinderen worden door haar behandeld.

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), gediplomeerd volgens de wet op de Wet op de Paramedisch beroepen en geregistreerd in het Kwaliteitsregister. Zij houden hun vakkennis op peil door het volgen van na- en bijscholing en deelname aan een kwaliteitskring.