Directe toegangLogopediepraktijk Elden is direct toegankelijk. U kunt zelf een afspraak met ons maken voor de behandeling van taal-, spraak-, stem-, gehoor- en slikproblemen. Voor de meeste behandelingen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.

Let op! Voor behandelingen zoals preverbale logopedie en behandeling aan huis blijft een medische indicatie nodig.

Wat betekent direct toegankelijke logopedie?
Direct toegankelijke logopedie betekent dat u zelf kunt kiezen in welke logopediepraktijk u behandeld wilt worden. Overlegt u graag eerst met uw huisarts dan kan dat ook.

Wanneer is wel een verwijsbrief nodig voor logopedie?
Voor preverbale logopedie heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of kinderarts. Dat is nodig omdat eerst onderzocht moet worden of er medische oorzaken zijn voor de moeilijkheden in het mondgebied. Ook voor behandeling aan huis heeft u een verwijzing nodig. Dit kan gewenst zijn bij jonge kinderen. 

Wat is een DTL-screening?
Komt u zonder verwijsbrief bij de logopedist? Dan wilt u zeker weten dat u aan het goede adres bent. Daarom krijgt u een DTL-screening. Dat is een kort vooronderzoek waarbij de logopedist vragen stelt over uw klachten. De vragen die u krijgt, gaan over uw moeite, pijn of functieverlies in mond, keel of oor. Ook kijkt de logopedist naar uw slikfunctie.

Waarom doet de logopedist een DTL-screening?
Directe toegangHet is mogelijk dat uw klachten te maken hebben met andere klachten of ziektebeelden. Voor de behandeling begint, wil de logopedist graag zeker weten of uw klacht wel echt een logopedisch probleem is. Twijfelt zij? Dan krijgt u het advies om eerst naar uw huisarts te gaan.

Wordt logopedie vergoed?
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vrijwel alle behandelingen op medische indicatie, dus met een verwijsbrief van uw arts, worden vergoed. U kunt dit nagaan in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Waarop moet u zelf letten?
Sommige zorgverzekeraars eisen na een aantal behandelingen een nieuwe verwijsmachtiging voor zij overgaan tot verdere vergoeding. Ook gaan zorgverzekeraars verschillend om met de vergoeding van de DTL-screening. U kunt dit nagaan in uw polisvoorwaarden.